KENTSEL YENİLEME

Kentsel Yenileme Nedir?

Kentsel yenileme ile ilgili yeterli bilgiyi sizlere vermeye çalışacağız. Öncelikle tanım ile başlayalım Kent Yenileme (Urban renewal); kamu girişimi ya da yardımıyla yoksul komşulukların yenilenmesi, yapıların iyileştirilmesi, daha iyi barınma koşulları, ticaret ve sanayi olanakları, kamu yapıları sağlanması amacıyla yerel plan ve programlar  uyarınca kentlerin ve kent merkezlerinin tümünü ya da bir bölümünü günün değişen koşullarına daha iyi yanıt verebilecek bir duruma getirmek, ekonomik ve yapısal özellikleri iyileştirilmesine olanak vermeyecek ölçüde kötüleşmiş olan yoksul konutların yıkılması ve bunların oluşturduğu kent bölümlerinin yeni bir planlama düzeni içinde geliştirilmesi olarak tanımlanabilir.
Kentsel dönüşüm ile aralarındaki fark merak edilir. kentsel dönüşüm daha genel bir kavramdır ve bir kentin dokusunu bozan sorunların giderilmesi anlamına gelir. Kentsel yenileme de kentsel dönüşümün uygulama araçlarından biridir.
Genel kentsel dönüşüm araçlarını yazacak olursak;

* Rehabilitation (iyileştirme)
* Regeneration (yenileştirme/yeniden oluşturma)
* Reconstruction (Yeniden inşaa etme) 
* Urban Revitalization (Canlandırma)
* RenewalversusRenovation (Yenileme X Yenilesme/Onarim)
* Urban Redevelopment (Yeniden Geliştirme)
* Rehabilitation (Eski Haline Getirme/Esenleştirme)
* Urban Renewal (Yenileme – Yenilenme) Dır.

 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5436 sayılı Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanununda düzenlemeler yer almaktadır. Son olarak ise 6306 sayılı AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ile Türkiye de kentsel dönüşüm hareketleri gündemde gelmektedir.