ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİK POLİTİKASI

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası;

Çolakoğlu Yapı Grubun, yapımını üstlendiği işi, ileri teknoloji olanaklarını kullanarak, amacına uygun malzemelerle, mümkün olan en kısa sürede, iş güvenliği ve çevre ile ilgili kurallara uyarak, tüm kanun, mevzuat ve standartlara uygun olarak eksiksiz yapmak, bu hedefini sürekli geliştirmek ve iyileştirmektir. Çolakoğlu Yapı Grubu ‘ nun  bu çerçevede benimsediği ilkeler aşağıda sıralanmıştır.

  • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetleri sürekli iyileştirmek
  • Yürürlükte olan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının  öngördüğü standartlara uymak
  • Zamanında ve doğru risk analizi yaparak tehlikelerin önceden belirlenmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlamak
  • Çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirmek
  • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tespit edilen kaynak ihtiyaçlarını zamanında ve eksiksiz olarak gidermek                                                                                                       

Bu ilkelerin etkin bir biçimde uygulanmasını sağlamak amacıyla Çolakoğlu Yapı Grubu 'nun  tüm operasyon alanlarında risk analizi çalışmaları yapılmakta ve belirlenen risklerin en aza indirgenmesi için önlemler alınmaktadır. Olası tehlike ve risklerin kaynağında yok edilmesi için her türlü donanım gözden geçirilmekte ve ilgili tüm periyodik test ve ölçümler zamanında yapılmaktadır.
İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarıyla ilgili yıllık eğitimler, her yıl yenilenmekte ve bu sayede sürekli iyileşme, gelişme ve çalışanlarda bireysel bilinçlenme sağlanmaktadır. Ayrıca işe yeni başlayacak çalışanlara işbaşı eğitimleri sırasında iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri de verilmektedir. Bu alanda düzenlenen bir diğer eğitim programı ise uzmanlık gerektiren ilk yardım gibi konularda ilgili personele verilen eğitimlerdir. Bunun yanı sıra, iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğinin öngördüğü biçimde sertifikalı personel istihdam edilmektedir.